Verslag Workshop Leren door Ervaren: met de ontwerpers van onze buitenruimte doof, blind en in rolstoelen kennismaken met de hobbels en obstakels in onze binnenstad. Klik hier voor het hele verslag.

In dit verslag doet initiatiefneemster Truus Goos, van het Ingenieursburo van de gemeente Breda, verlag van de ervaringen van de deelnemers die meededen aan deze life experience op 20 april j.l.

Uit de reacties en de foto’s blijkt wel wat iedereen er van heeft kunnen opsteken. Zomaar een willekeurige reactie: “Door op 3 manieren (blind, doof en in een rolstoel) door de stad te bewegen word je erg bewust van objecten/obstakels en hoogteverschillen.  In de binnenstad kun je in een aantal gevallen bij het volgen van een geleidelijn, tegen een reclamebord of een kledingrek aanlopen. Oversteken zijn soms niet gemarkeerd en hellingen zijn te steil waardoor men in een rolstoel de winkel/horeca niet kan bereiken. Door deze workshop krijg je meer bewustwording. De ervaring hieruit kunnen we goed meenemen in toekomstige ontwerpen”.

Binnenkort gaan we op eigen verzoek ook weer eens met alle gemeenteraadsleden op stad en komende week loopt wethouder Adank met ons mee, ter voorbereiding op een beter toegankelijke binnenstad.

Molenstraat nog steeds een chaos: Platform en BCG vragen opnieuw aandacht bij de gemeenteraad. Voor voetgangers, kinderwagens, rolstoelers, kinderen, ouderen of rollators zijn de nieuwe paaltjes een verslechtering. Klik op dit bericht voor een foto-impressie.

 

Wie kan voor of achteruit?

Wie kan voor of achteruit?

 

Op dinsdag 21 maart zullen Marcel Brans namens het BCG en Wilbert Willems namens het Platform Breda voor Iedereen bij de Raadscommissie Ruimte opnieuw aandacht vragen voor de problemen in de Molenstraat. Ondanks onze eerdere waarschuwingen aan de gemeente dat het plaatsen van paaltjes om de verkeersveiligheid te vergroten geen echte verbetering zou zijn – zie eerdere berichten op deze website – zijn die toch vorige week zonder nader overleg geplaatst. We zien nu wat de gevolgen zijn. Na een week kunnen we constateren dat de situatie er absoluut niet beter op is geworden. Nog steeds stoppen er ouders om kinderen weg te brengen naar de bibliotheek, staan er met grote regelmaat deeltaxi’s en busjes om mensen op te halen, plaatsen mensen hun fietsen over de hele stoep waardoor die ontoegankelijk zijn en zijn de stoepranden een onoverkomelijk obstakel om de stoep op of af te gaan met een rolstoel. Bovendien is de breedte van de stoep van 90 cm waar dat al is vrij is van obstakels te smal om normaal gebruik van te maken. Er is dringend behoefte aan een meer serieuze aanpak, in overleg met alle betrokkenen. Bij de raadscommissie Ruimte willen we daarvoor opnieuw gaan pleiten. Want het is niet te begrijpen dat in het jaar dat het VN Verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking van kracht is geworden in alle Nederlandse gemeenten de gemeente een straat herinricht waarin die rechten minder worden.

Hier een impressie van de nieuw geplaatste paaltjes in de Molenstraat

IMG_0182IMG_0184IMG_0178IMG_0181IMG_0180IMG_0170IMG_0186.IMG_0183IMG_0187

Gemeenteraad buigt zich over moties inzake toegankelijkheid

Tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling afgelopen donderdag 3 januari zijn een tweetal moties ingediend die aansluiten bij het verzoek dat het Platform bij de gemeente heeft neergelegd in een recente brief aan de gemeenteraad. Een motie van de PvdA vraagt het College van Burgemeester en Wethouders om in overleg te treden met het platform Breda voor iedereen over de realisering van onze voorstellen om een aantal voorzieningen te ‘schouwen’ en een regeling te maken voor eenvoudige aanpassingen. De motie van GroenLinks wordt concreet gevraagd om een investeringsimpuls van 2 ton vrij te maken in het Fonds Stedelijke Ontwikkeling voor het project ‘drempels weg’.

Komende donderdag reageert het College op de moties en vinden de stemmingen plaats.

Tag: drempels weg