kvk-logoDeze week heeft notaris Donald Shultzer op verzoek van het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk, de stichting Breda voor iedereen opgericht. Deze stichting heeft uiteraard hetzelfde doel als het platform, of zoals artikel 2 van de statuten omschrijft: “het bevorderen van het inkomend toerisme van Breda en de regio in het bijzonder voor mensen met een beperking.” De stichting staat bij het handelsregister van de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 67441068 in de categorie ‘Overige belangenbehartging’.

Het bestuur bestaat uit drie leden en deze zijn door het platform als volgt voorgesteld: Wilbert Willems, voorzitter, Peter Werther, penningmeester en Joop van Bel, secretaris. De stichting kan eventuele binnenkomende gelden beheren namens het platform (giften, donaties, subsidies etc) en uitgaven doen die voor het Platform relevant zijn. Ook zal de ANBI-status (Algemeen Nut beogende instelling) worden aangevraagd zodat eventuele giften van particulieren ook fiscaal aftrekbaar zijn.

In de media Stichting Breda voor Iedereen opgericht op 8 december 2016 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 67441068. De stichting is uitsluitend bedoeld om de werkzaamheden van het Platform te ondersteunen.