Het was weer een nuttige bijeenkomst: het bezoek van het BCG en het Platform aan de Raadscommissie Ruimte op dinsdag 21 maart. Opnieuw hebben Marcel Brans namens het BCG en Wilbert Willems namens het Platform Breda voor Iedereen hun beklag gedaan over de wijze waarop bij de ingang van de Nieuwe Veste aan de Molenstraat door het plaatsen van paaltjes de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen is verslechterd. Vrijwel alle raadsfracties erkenden het probleem en vroegen ons naar oplossingen. Uiteindelijk leidde dat tot een aantal toezeggingen: het BCG gaat de raadsleden uitnodigen om samen met de ervaringsdeskundigen de binnenstad weer eens te verkennen; er wordt nog gekeken naar aanvullende maatregelen in de Molenstraat (betere handhaving, een mogelijk stopverbod e.d.) en de wethouder wil samen met het BCG een schouw laten uitvoeren en op basis daarvan een actieplan opstellen om de toegankelijkheid te verbeteren. Daarvoor moet breed gekeken worden naar allerlei obstakels die er nu nog zijn. Met deze toezegging konden de insprekers en de raadscommissie wel vooruit. De wethouder beloofde op korte termijn met ons verder in gesprek te gaan.

Hierbij het artikel over dit debat in BN De Stem van 22 maart.

In de media Stevige toezegging wethouder Adank om toe te werken naar een toegankelijke binnenstad voor iedereen. De paaltjes in de Molenstraat zullen er dus op termijn ook aan moeten geloven.