Rotary Breda

Op 6 februari hebben Heidi van Dijke (namens het Toeristisch Fonds Breda) en Wilbert Willems (namens het Platform) aan de Rotary-leden van Club Breda een toelichting gegeven op onze ambities en doelen. Er werd enthousiast op gereageerd. Aan alle leden is een formulier uitgereikt met het verzoek om te overwegen toe te treden als ambassadeurs van het Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, Verder is afgesproken om ook de drie andere Rotary clubs in Breda te benaderen om eenzelfde presentatie te mogen verzorgen. Graag wil Breda voor iedereen zich ook bij anderen presenteren.

Geen categorie Rotary Breda Club Breda in actie voor Breda voor Iedereen. Informatie-avond in Paradijs-Bouvigne op 6 februari