Ieder jaar behandelt de gemeenteraad in het voorjaar de Voorjaarsnota waarin de lijnen worden uitgezet voor het volgende begrotingsjaar. Het is ook nu weer een indrukwekkend en fraai uitgevoerd document geworden met de saaie titel Het geld van Breda. Helaas staat er geen woord in wat de gemeente volgend jaar wil doen om de verplichtingen uit het VN verdrag voor gelijke rechten van mensen met een handicap verder uit te voeren, dus ook niet om nieuwe stappen te zetten die de toegankelijkheid in de buitenruimte, zowel in de binnenstad als de omliggende kernen, te verbeteren. En daar valt nog genoeg te doen zoals ook weer bleek uit de recente commotie over de nieuwe paaltjes in de Molenstraat. Daarom heeft het Platform, samen met het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid, een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin ze samen ervoor pleiten om een miljoen euro daarvoor te reserveren. Het zal toch niet zo zijn dat er wel geld is om monumenten en bruggen aan te lichten maar niet om de mensen met beperkingen te ondersteunen.

Geen categorie Platform vraagt 1 miljoen voor aanpassingen aan de buitenruimte voor betere toegankelijkheid; brief aan gemeenteraad over de voorjaarsnota 2017.