In een brief aan de gemeenteraad heeft het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk gevraagd om een bedrag van € 50.000 vrij te maken voor zowel het uitvoeren van een aantal schouwen bij accommodaties die voor toeristen goed toegankelijk moeten zijn als voor het helpen van niet-commerciele organisaties bij het uitvoeren van eenvoudige aanpassingen.

Binnenkort wordt de begroting voor 2017 behandeld en daarin staat ook opgenomen dat de gemeente zich komend jaar hard wil gaan inzetten voor het uitvoeren van Agenda 22, om zo gelijke rechten voor mensen met beperkingen te realiseren. Een opgave die zelfs verplicht is geworden nu het parlement het VN verdrag inzake personen met een beperking heeft geratificeerd. Dat moet op vrijwel alle terreinen worden verbeterd: zorg, vervoer, onderwijs, arbeidsmarkt, openbare ruimte etc. Het platform richt zich daarbij in het bijzonder op de toegankelijkheid voor binnenkomende toeristen, waarmee uiteraard ook alle inwoners uit Breda rechtsteeks worden ondersteund. Want iedereen loopt wel eens tegen een beperking aan!

 

Breda voor iedereen

Regelmatig zie je nog vreemde obstakels in de stad.

 

In de media Platform vraagt gemeenteraad om € 50.000 extra bij de begroting vrij te maken voor toegankelijkheid