Al eerder had het platform besloten om voor de meer formele en financilogo-raboele afhandeling van zaken die het platform behartigt een aparte stichting op te richten: de stichting Breda voor iedereen. Deze is inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en nu hebben we ook een bankrekening kunnen openen. Bij de Rabobank Breda met rekeningnummer NL13RABO0314688676. Zowel de voorzitter als de penningmeester van deze stichting zijn gemachtigd om uitgaven te doen. Maar de rekening kan ook gebruikt worden voor inkomsten. Zo zal het Toeristisch Fonds als initiatiefnemer een startbijdrage storten, ook de gemeente heeft zich bereid verklaard om bij te dragen in nader te bepalen uitgaven en uiteraard kunnen ook bedrijven, instellingen en onze ambassadeurs een bijdrage geven om de doelstellingen van het platform te realiseren. Dus als u zoekt naar een goed bestemming voor een jubileumopbrengst of verjaardagskado dan is uw gift meer dan welkom. Bij de belastingdienst is een aanvrage in behandeling om de ANBI status te krijgen waardoor er fiscale voordelen zijn als u een donatie geeft aan de stichting.

Uiteraard blijft het platform beslissen wat er met de inkomsten gebeurt en welke uitgaven mogen worden gedaan. De sitichting treedt slechts op als formele tussenpersoon of belangenbehartiger.

Nieuws Platform heeft eigen bankrekening geopend, stort uw vrijwillige bijdrage op NL13RABO0314688676 t.n.v. stichting Breda voor iedereen