In de raadscommissie Ruimte van gisterenavond kon het inspreken door Marcel Brans van het BCG en Wilbert Willems namens het Platform op veel belangstelling en instemming rekenen. Vrijwel alle fracties onderschreven het belang van een betere inrichting van deze straat waardoor alle verkeersdeelnemers ervan gebruik kunnen maken. Er kwamen diverse suggesties van de kant van de raad om de toegankelijkheid te verbeteren: haal de fietsen weg aan de kant van de bibliotheek, maak hem autovrij, zet nummerherkenning in tegen ongewenst autoverkeer etc.

Op twee manieren wordt nu verder gewerkt: allereerst zal nog gekeken worden naar de meest optimale oplossing op korte termijn van de paaltjes zodat er geen ongewenste belemmeringen ontstaan: overal moet het trottoir een doorgang van tenminste 90 cm krijgen; en vervolgens wordt er een brede projectorganisatie opgezet om de toegankelijkheid van de hele binnenstad onder de loep te nemen. De wethouder zegde toe daarbij de belanghebbenden, het BCG en het Platform plus uiteraard de bewoners en ondernemers intensief te zullen betrekken. De eerste afspraken konden zelfs al worden gemaakt.

Het platform kijkt met enige tevredenheid terug op deze resultaten. De toegankelijkheid in de openbare ruimte is weer eens duidelijk onder de aandacht gebracht en  het paaltjesplan in de Molenstraat wordt geoptimaliseerd.

Hier de TV uitzending van het debat in de Raadscommissie Ruimte.

In de media “Paaltjesactie” Molenstraat redelijk succesvol. Met betekenisvolle toezeggingen van wethouder Adank. Nu aan het werk om de straat voor iedereen toegankelijk te maken.