website-afbeelding-NLKTEerder hebben we al gemeld dat we aan de gemeenteraad een brief hebben gestuurd met het verzoek om met het College afspraken te maken over het schouwen en aanpassen van gebouwen voor mensen met een beperking. Dit verzoek is door PvdA en GroenLinks in een motie neergelegd en met vrijwel unanieme stemmen aangenomen, alleen Volkspartij Breda met 1 lid stemde tegen.

Meteen de volgende dag is in een overleg met de leden van het College Mirjam Haagh en Boaz Adank al gesproken over de uitwerking van deze Motie. Afgesproken is dat het Platform samen met het BCG een prioriteitenlijst zal opstellen van gebouwen waar eenvoudige aanpassingen snel te realiseren zijn en waar een schouw nuttig zou zijn. Vanuit het College is aangenomen dat daarvoor middelen beschikbaar gesteld zullen worden.

Geen categorie Motie van Breda voor Iedereen (bijna) unaniem aangenomen