Wie kan voor of achteruit?

Wie kan voor of achteruit?

 

Op dinsdag 21 maart zullen Marcel Brans namens het BCG en Wilbert Willems namens het Platform Breda voor Iedereen bij de Raadscommissie Ruimte opnieuw aandacht vragen voor de problemen in de Molenstraat. Ondanks onze eerdere waarschuwingen aan de gemeente dat het plaatsen van paaltjes om de verkeersveiligheid te vergroten geen echte verbetering zou zijn – zie eerdere berichten op deze website – zijn die toch vorige week zonder nader overleg geplaatst. We zien nu wat de gevolgen zijn. Na een week kunnen we constateren dat de situatie er absoluut niet beter op is geworden. Nog steeds stoppen er ouders om kinderen weg te brengen naar de bibliotheek, staan er met grote regelmaat deeltaxi’s en busjes om mensen op te halen, plaatsen mensen hun fietsen over de hele stoep waardoor die ontoegankelijk zijn en zijn de stoepranden een onoverkomelijk obstakel om de stoep op of af te gaan met een rolstoel. Bovendien is de breedte van de stoep van 90 cm waar dat al is vrij is van obstakels te smal om normaal gebruik van te maken. Er is dringend behoefte aan een meer serieuze aanpak, in overleg met alle betrokkenen. Bij de raadscommissie Ruimte willen we daarvoor opnieuw gaan pleiten. Want het is niet te begrijpen dat in het jaar dat het VN Verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking van kracht is geworden in alle Nederlandse gemeenten de gemeente een straat herinricht waarin die rechten minder worden.

Hier een impressie van de nieuw geplaatste paaltjes in de Molenstraat

IMG_0182IMG_0184IMG_0178IMG_0181IMG_0180IMG_0170IMG_0186.IMG_0183IMG_0187

Geen categorie Molenstraat nog steeds een chaos: Platform en BCG vragen opnieuw aandacht bij de gemeenteraad. Voor voetgangers, kinderwagens, rolstoelers, kinderen, ouderen of rollators zijn de nieuwe paaltjes een verslechtering. Klik op dit bericht voor een foto-impressie.