Na de discussie in de gemeenteraad over de problemen in de Molenstraat, door de plaatsing van nieuwe paaltjes op het trottoir, kondigde wethouder Adank aan dat ook de raadsleden de gelegenheid zouden krijgen om met eigen ogen te kijken hoe het er voor staat met de toegankelijkheid. Dat bezoek vond donderdag 14 september in de stromende regen plaats; meer dan 10 raadsleden waren op de uitnodiging van het Platform en Breda Gelijk ingegaan. Het was een nuttig bezoek en er werden meteen afspraken gemaakt over hoe de grootste knelpunten snel kunnen worden aangepakt. Mogelijk dat er al bij de komende behandeling van de begroting voor 2018 een begin mee kan worden gemaakt. Wij zullen een overzicht maken van de meest urgente wensen en knelpunten.

Hierbij een artikel in BN De Stem van 15 september met de kop: “Als je constant dingen moet vragen, ben je dat al snel beu”, citaat van een van de deelnemende mensen met een beperking.

Nieuws Hoe maken we onze binnenstad nog toegankelijker? Rondgang met (mensen met) beperkingen met gemeenteraadsleden