Tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling afgelopen donderdag 3 januari zijn een tweetal moties ingediend die aansluiten bij het verzoek dat het Platform bij de gemeente heeft neergelegd in een recente brief aan de gemeenteraad. Een motie van de PvdA vraagt het College van Burgemeester en Wethouders om in overleg te treden met het platform Breda voor iedereen over de realisering van onze voorstellen om een aantal voorzieningen te ‘schouwen’ en een regeling te maken voor eenvoudige aanpassingen. De motie van GroenLinks wordt concreet gevraagd om een investeringsimpuls van 2 ton vrij te maken in het Fonds Stedelijke Ontwikkeling voor het project ‘drempels weg’.

Komende donderdag reageert het College op de moties en vinden de stemmingen plaats.

Geen categorie Gemeenteraad buigt zich over moties inzake toegankelijkheid