Door wethouder Mirjam Haagh is vandaag 27 juli een brief aan de gemeenteraad gestuurd (zie link) waarin wordt gemeld dat Breda het waarmerk Drempelvrij heeft gekregen voor haar vernieuwde website Breda.nl. Daarmee geeft het College van Burgemeester en Wethouders ook uitvoering aan een vorig jaar breed door de gemeenteraad aangenomen motie waarin hierop werd aangedrongen. Daarmee voldoet deze website aan de europese standaard voor toegankelijke websites. Ook maakt het deel uit van de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met Breda Gelijk (vh Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid) en het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk. Het waarmerk wordt uitgegeven voor een onafhankelijke instantie onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zake. Meer info daarover op de website www.drempelvrij.nl.

 

Geen categorie Gemeentelijke website nu ook voor iedereen toegankelijk. Het waarmerk Drempelvrij geldt nu ook voor Breda.nl