In de aanloop naar de behandeling van de begroting 2018 heeft het Platform Breda voor  Iedereen samen met Breda Gelijk gepleit voor een budget van 1 miljoen euro om aanpassingen in de buitenruimte te realiseren. Op veel plekken laat de toegankelijkheid ervan immers te wensen over. Zo ontbreken er openbare toiletten voor mensen in een rolstoel, zijn er onvoldoende zichtgeleidestroken voor blinden en slechtzienden en is de bestrating niet goed op orde. In een door de gemeenteraad op 9 november aangenomen motie, op initiatief van Henk van der Velde, fractievoorzitter PvdA, wordt het college opgedragen deze knelpunten samen met (horeca)ondernemers aan te pakken en de raad daarover te informeren. Inmiddels hebben we al gesproken met de ambtelijke medewerkers die opdracht hebben gekregen om het college over de uitvoering van deze motie te adviseren.

Een amendement van GroenLinks om de gevraagde 1 miljoen meteen in de begroting op te nemen, werd verworpen. Wel werd er een interessante motie aangenomen om een pilot te doen met kentekenregistratie in de binnenstad om daarmee de paaltjes overbodig te maken. De gemeenteraad wil voor maart 2018 de resultaten van dit onderzoek weten.

Geen categorie Gemeente Breda maakt prioriteitenlijst toegankelijkheid openbare ruimte: verzoek Platform overgenomen door de gemeenteraad.