Bestand 11-02-17 16 54 50 Bestand 11-02-17 16 55 06 Bestand 11-02-17 16 55 27 Bestand 11-02-17 16 56 20de Molenstraat in 1958Bestand 11-02-17 16 54 24

Er is al lang discussie over de gevaarlijke situatie in de Molenstraat, bij de Nieuwe Veste, voor kinderen, voetgangers en fietsers. Maar natuurlijk zeker ook voor mensen met een beperking. Auto’s parkeren daar en stoppen, om kinderen af te halen of te brengen, naar de coffessshop te gaan of pakketjes of boeken af te leveren. Ook omdat verderop in de St Annastraat al aan beide zijden paaltjes staan, wat trouwens de doorgang voor rolstoelers ook onmogelijk maakt doordat er allerlei obstakels op de stoep staan en de stoepen te hoog zijn om zomaar van straat naar stoep of winkel of café te gaan. Eerdere pogingen om het gedrag van automobilisten te reguleren leverden niets op en nu komen dus die paaltjes..

Meteen na de carnaval begint de gemeente met het plaatsen van paaltjes aan de rechterzijde (oostkant) waardoor de stoep te smal wordt, de stoep aan de andere zijde is ook niet bruikbaar omdat die volledig door fietsen in beslag wordt genomen. Er komt dus nu wel een verkeersveiliger oplossing voor veel mensen maar de toegankelijkheid voor mensen die op een rolstoel zijn aangewezen wordt juist sterk beperkt, zelfs onmogelijk gemaakt tenzij je met gevaar voor eigen leven over de weg gaat rijden. En dat nu juist per 1 januari het VN verdrag voor mensen met en beperking van kracht is geworden voor Nederland dus ook voor Breda!

Het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk, heeft samen met het Bredaas centrum voor gehandicaptenbeleid BCG in een brief aan de gemeenteraad gevraagd om enig uitstel van de werkzaamheden zodat er in goed overleg met de betreffende belangenorganisaties, en bewoners en ondernemers, nog eens goed naar alternatieven kan worden gekeken. Dinsdag 17 februari staat het geagendeerd op de agenda van de raadscommissie ruimte en daar zullen het Platform en BCG hun zorgen kenbaar maken.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, snelle acties was dus wel geboden. En dan kijken we meteen even naar de situatie in de St Annastraat. Voor deze actie hebben we van vele kanten al steun gekregen. U kunt zich ook uitspreken op de website of onze facebook pagina.

Hier de brief aan de gemeenteraad:
———————————————————————————————————————————————-
Breda, 10 februari 2017

Aan de gemeenteraad van Breda,

Onderwerp: paaltjes bij de Nieuwe Veste, nieuwe drempels voor gehandicapten?!

Namens het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk en het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid BCG, vragen we uw aandacht voor een urgent probleem. Komende dinsdag zullen we ook in de raadscommissie Ruimte hierover komen inspreken.

Meteen na de carnaval wordt begonnen met de aanleg van paaltjes in de Molenstraat, aan de oostzijde. Deze moeten een oplossing bieden voor de chaos en verkeersonveiligheid in die straat door parkerende en wachtende auto’s. Een probleem dat absoluut oplossing verdient. Want nu is het niet alleen voor mensen met kinderwagens, rolstoelen, rollators e.d. levensgevaarlijk, maar voor iedereen die er loopt of fietst (overigens geldt hetzelfde voor de St Annastraat). Helaas lijkt in dit geval het middel erger dan de kwaal. Want hoewel door de paaltjes de veiligheid voor veel verkeersgebruikers toeneemt, wordt die van verkeersgebruikers met beperkingen juist sterk verminderd. Straks kunnen zij alleen maar over de rijbaan, omdat de stoep te smal is en de westzijde door een chaos aan fietsen is versperd.

Wat ons betreft zal er samen met de vertegenwoordigers van mensen met beperkingen en met ondernemers en bewoners in de binnenstad naar een alternatieve inrichting van de straat moeten worden gekeken. Een oplossing die het voor iedereen veiliger maakt is noodzakelijk. Breda zich heeft uitgesproken om het VN verdrag inzake gelijke rechten voor mensen met beperkingen op alle beleidsterreinen verder inhoud te geven, en is daartoe door wetgeving simpelweg verplicht. Dan moeten we het juist voor deze mensen toch niet onveiliger gaan maken? En dat nog wel met een beroep op de verkeersveiligheid.

Wij zijn overtuigd van de goede bedoeling van wethouder en ambtenaren met hun paaltjes plan. Daarom vragen we de gemeenteraad enig uitstel te bedingen, zodat in goed overleg een betere oplossing wordt bedacht. Ook ondernemers en bewoners in de binnenstad onderschrijven deze wens.

Met vriendelijke groet,

Namens het Platform en BCG, Wilbert Willems ( tel 06 51381780, wilbert@bredavooriedereen.nl)

voorzitter platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk

Geen categorie Geen nieuwe drempels in de Molenstraat. Paaltjes dreigen deze straat volstrekt ontoegankelijk te maken voor rolstoelers, rollators, ouderen en kinderwagens.