Breda is een evenementenstad. Iets wat zowel in de binnenstad, op Breepark als in veel wijken goed te merken is. Niet alleen de grotere zoals het Jazzfestival en Brabant Outdoor en dit jaar Het Glazen huis en Breda Photo, maar ook veel kleinere evenementen trekken vele duizenden bezoekers van binnen en buiten Breda. Met de stichting Bredase Evenementenondersteuning BEO http://www.bredaevenementenstad.nl/ zijn afspraken gemaakt om de toegankelijkheid van deze evenementen nader te onderzoeken en waar nodig te verbeteren. In het voorjaar organiseren we over dat thema een workshop met belangstellende evenementenorganisatoren. De provinciale ondersteuningsorganisatie Zet zal een soort tips en tricks daarvoor ontwikkelen. En aan de gemeente is gevraagd om in haar beleid en vergunningverlening de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen op te nemen. Toegankelijkheid is de norm en ontoegankelijk de uitzondering!

Geen categorie Evenementen in Breda moeten ook goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Platform start actie samen met stichting Bredase Evenementenondersteuning.