In de agenda “Naar een toegankelijke samenleving”, in het voorjaar opgesteld door het Platform Breda voor iedereen, stichting ZET, Breda-Gelijk en de gemeente Breda, is ook vastgelegd dat er een fonds zou komen waaruit iedereen die (beperkte) aanpassingen wil realiseren een bijdrage uit kan aanvragen. De grootte van het fonds is voorlopig vastgelegd op € 185.000 en de maximale bijdrage per project bedraagt € 5000. Het fonds wordt beheerd door Breda gelijk (vh BCG) en er is een commissie van de vier partners die toeziet op een transparante besluitvorming.

De eerste aanvrage die is gehonoreerd is € 500 en werd toegekend aan Breda Barst. Tijdens de awarenessdag op 4 december werd dit in de vorm van een cheque overhandigd aan Marloes Fieret, voorzitter van Breda Barst, door sinterklaas alias Wilbert Willems als voorzitter van het platform Breda voor Iedereen. Daaruit kunnen mede de extra kosten worden gedekt die de organisatie heeft gemaakt om het festival ook goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Daarbij is intensief samengewerkt met de ervaringsdeskundigen zelf.

Ieder bedrijf, organisatie, winkel of dienstverlener kan zich melden voor een aanvrage bij de website van Breda Gelijk en daar het aanvraagformulier invullen of een mail sturen naar toegankelijkheidsfonds@breda-gelijk.nl. In bijgaande Flyer Toegankelijkheidsfonds kunt u de criteria nakijken.

Nieuwsberichten € 185.000 beschikbaar voor aanpassingen: iedereen kan aanvrage doen voor een bijdrage uit het toegankelijkheidsfonds