Werkbezoek van een delegatie van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankeljk aan Rotterdam dat eindigde op de tweede plaats voor de prijs van de meest toegankelijke stad van Europa. Klik op deze tekst voor een beknopt verslag en voor de presentatie waarmee Rotterdam zich nomineerde.

Recent heeft een delegatie van gemeente en platform een werkbezoek aan Rotterdam gebracht. Deze stad heeft ons net afgetroefd bij de European Access City Award die in december door eurocommissaris Thyssen werd uitgereikt aan Chester UK met Rotterdam als eervolle tweede. In de bijeenkomst van het Platform Breda voor Iedereen van afgelopen maand februari werd verslag gedaan van dit bezoek. Er waren enkele positieve ervaringen te melden maar toch ook nog heel wat minpunten waar men hard aan werkt zoals in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Bij de sportvoorzieningen lijkt het allemaal al heel aardig geregeld te zijn. Maar toen wij – met onze rolstoelgebruikers – van de bus en de tram gebruik wilden maken kwamen we wel van een koude kermis thuis.

De gemeente Rotterdam ontving ons in een groot sportcentrum in Spangen dat goed was aangepast en medewerkers van de afdeling Stedelijke inrichting gaven uitleg hoe ze bezig zijn om de buitenruimte zo goed mogelijk aan te passen voor mensen met beperkingen. Namens de vereniging voor Gehandicaptenorganisaties Rotterdam hield bestuurslid Lia Schop een uiteenzetting hoe dit platform met ervaringsdeskundigen zelf zoveel mogelijk schouwen in openbare gebouwen uitvoert en aanpassingen probeert te realiseren.

Door de aanwezigen zijn vervolgafspraken gemaakt. In de bijlage treft u de brochure aan waarmee Rotterdam zich heeft gekandideerd. De powerpoint over de stedelijke inrichtingsaanpak toegankelijkheid is bij Breda voor iedereen op te vragen. Over binnenkomend toerisme had deze delegatie niet veel te melden, daarvoor moeten we weer met andere partners om tafel gaan.

Presentatie Rotterdam voor Access City Award 2017

 

Access City Award