Breda bouwt door aan een toegankelijke stad

breda.nl
Breda is niet langer in de race voor de European City Acces Award. Breda wist met 27 andere Europese steden de tweede ronde van de Europese toegankelijkheidsprijs te bereiken, maar werd uiteindelijk niet verkozen als één van de zeven finalisten.
“We zijn weliswaar geen finalist, toch kent onze deelname aan deze Europese onderscheiding wat mij betreft alleen maar winnaars”, zegt wethouder Zorg Miriam Haagh. “We hebben juist meegedaan om onze ambitie kenbaar te maken. We willen graag een voor iedereen toegankelijke stad zijn. Daar zijn we nog niet. Onze deelname heeft de ambitie alleen maar bevestigd en onze motivatie versterkt om werk te maken van de lokale doorvertaling van de toegankelijkheidsregels van de VN.”
De jury van de European City Acces Award prees Breda om haar inzet voor een toegankelijke stad: “De Europese jury waardeert de ambitie van de stad om toegankelijkheid deel van het DNA van Breda te laten zijn, en prijst haar inzet daarvoor, in het bijzonder op het gebied van sport.”
Aftrap lokale Agenda toegankelijkheid
De inzet voor een digitaal en fysiek toegankelijk Breda is expliciet opgenomen in de Begroting van 2017. Breda gaat in haar aanpak uit van de zogeheten Agenda 22. Die agenda bestaat uit 22 regels en is opgesteld door de Verenigde Naties. Deze aanpak is een voorloper van het VN verdrag voor mensen met een beperking. In Nederland heeft de politiek dit verdrag in 2016 bekrachtigd.
Om die universele rechten om te zetten in concrete verbeterpunten voor Breda, vindt er op 2 december een aftrap met diverse partijen in de stad plaats om een lokale Agenda Toegankelijkheid samen te stellen. De gemeente werkt samen met belangenorganisaties van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking. Deze organisaties geven aan waar inwoners met een beperking in het gewone leven tegenaan lopen. Zij denken mee over oplossingen.
Toegankelijkheid en toerisme
“We hebben afgelopen jaar mooie stappen kunnen zetten in de toegankelijkheid van Breda”, zegt Wilbert Willems, voorzitter van het platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk en ondersteuner van Breda als deelnemer aan de European Acces City Award. “Vanuit ons platform maken we een verbinding tussen toegankelijkheid en toerisme. We zien dat die aanpak werkt. Samen met gemeente en alle andere partijen gaan we met veel energie en bevlogenheid door op de ingeslagen weg. Want er liggen nog volop kansen om onze mooie stad nog verder te ontsluiten voor bezoekers uit binnen- en buitenland.”
Ook digitaal wordt er hard gewerkt aan de toegankelijkheid van Breda. De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe site, waarin toptaken centraal staan. Voor zowel de inhoud als de lay-out wordt uitgegaan van een website die voor iedereen toegankelijk en leesbaar is, ook voor bijvoorbeeld blinden, slechtzienden of laaggeletterden.
rolstoel-met-blindegeleidehond

In de media Breda niet langer in de race voor Access City Award 2017