Door de acties van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk samen met Breda Gelijk zijn er in overleg met het ondersteuningsbureau BEO (Bredase evenementen ondersteuning) initiatieven genomen om de Bredase evenementen toegankelijk te maken voor iedereen. Een aantal evenementenorganisaties heeft dit serieus opgepakt. Als eerste is nu het popfestival Breda Barst aan de beurt om in de praktijk te laten zien hoe dat kan en waar je op moet letten. De ervaringen hierbij zullen weer worden gedeeld met andere evenementenorganisaties.

Samen met ervaringsdeskundigen is gekeken welke voorzieningen getroffen moeten worden, er is ook een aanvrage gedaan om een speciaal platform te maken waar mensen met beperkingen, vooral rolstoelgebruikers, gebruik van kunnen maken.

Afgelopen dinsdag stond er een goed artikel over in BN De Stem.

optreden Breda Barst in 2016.

optreden Breda Barst in 2016.

In de media Breda Barst doet er alles aan om ook de bezoekers met een beperking van dienst te zijn. Eerste proef in Breda van een breed toegankelijk evenement.