Op 22 juni j.l. heeft de gemeenteraad van Breda in een lange zitting de hoofdlijnen voor de begroting 2018 besproken. Naar aanleiding van een brief van het Platform om extra middelen voor aanpassingen in de openbare ruimte werd door de voltallige oppositie een motie ingediend om daarvoor 3 maal € 300.000 vrij te maken. Dit leidde tot een uitspraak van wethouder Adank dat hij bereid is om samen met het BCG en het platform in ieder geval te bezien welke urgente knelpunten aangepakt moeten worden en dat er “genoeg ruimte in het budget is” om daar geld voor te vinden. Dan gaat het dus niet om grootschalige herinrichting bijv. van de Molenstraat en ook niet om zaken binnen de horeca waar deze zelf voor verantwoordelijk is. Doordat de collegepartijen deze toezegging van de wethouder voldoende vonden werd de motie met 24 tegen en 15 stemmen voor verworpen.

Het Platform blijft samen met het BCG met het college in gesprek om deze knelpunten te inventariseren. De sgeplande chouw van enkele gebieden in de stad kan daar meer helderheid over geven binnenkort.

In de media Bespreking Voorjaarsnota 2017 in gemeenteraad; toezegging wethouder Adank: geld voor knelpunten bij toegankelijkheid openbare ruimte