De gemeente Breda heeft een nieuwe beleidsnota Evenementen vastgesteld die voortaan als handleiding gaat dienen voor uitvoering en vergunningverlening. Mede door de inspraak vanuit de mensen met beperkingen is er ook aan deze doelgroep aandacht besteedt, middels deze passage:

“Evenementen voor iedereen  Elk evenement moet toegankelijk zijn voor iedereen en dus voor mensen met beperkingen, zoals ouderen en lichamelijk en verstandelijk beperkten. Kleine aanpassingen in de openbare ruimte of aan voorzieningen kunnen al een groot verschil maken. Veel evenementen hebben hier al oog voor. Als het vooraf voor een organisatie niet duidelijk is met welke voorzieningen rekening kan worden gehouden, kan advies worden gevraagd aan een deskundige organisatie. De gemeente werkt nauw samen met BCG (Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid).” Waarbij opgemerkt mag worden dat deze laatste organisatie inmiddels een andere naam draagt: Breda Gelijk.

In de media In beleidsnota Eevenementenbeleid 2017 ook aandacht voor mensen met beperkingen. Zoek ondersteuning bij de mensen met deskundigheid en ervaring, is het advies.