bld_logo_belastingdienst

Vandaag kwam bij het platform Breda voor Iedereen de al eerder verwachte ANBI-beschikking binnen met de mededeling dat onze instelling met ingang van 8 december 2016 is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Dat is goed nieuws voor iedereen die nu zijn belastingaangifte 2016 moet invullen en een bijdrage aan ons heeft betaald of alsnog met terugwerkende kracht wil betalen. Die moet u dan overmaken naar rekeningnummer NL13RABO0314688676 t.n.v. stichting Breda voor Iedereen. Op uw belastingaangifte moet u melding maken van ons RSIN/fiscaal nummer 8569 92 331. Dat kan natuurlijk ook in 2017 en later.

Misschien ook een idee op de opbrengst van een verjaardag, jubileum, receptie of evenement geheel of gedeeltelijk hieraan te besteden.

 

Nieuws ANBI beschikking voor Breda voor Iedereen. U kunt uw gift aan Breda voor iedereen met terugwerkende kracht fiscaal aftrekken bij uw belastingaangifte 2016. Klik op dit bericht voor meer informatie.