Ruim een jaar geleden ratificeerde Nederland – als een van de laatste – het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Op 1 januari trad het officieel in werking. Tijd om de balans op te maken. Hoe ver staan gemeenten, instellingen en bedrijven met de uitvoering? De Coalitie voor Inclusie roept politiek, belangenorganisaties en bedrijfsleven op om op 29 november samen te kijken naar de praktijk en afspraken te maken over de vervolgstappen. Ook vanuit Breda zal een ruime afvaardiging aanwezig zijn, met vertegenwoordigers van gemeente, Breda Gelijk, het Platform Breda voor Iedereen en ervaringsdeskundigen, om de Bredase aanpak toe te lichten.

Hier leest u het programma en de Brochure-Gelijk-is-Gelijk

In de media 1e Nationaal Congres Gelijk=Gelijk, op 29 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Hoe staat met de uitvoering van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking?